Aanvraag omgevingsvergunning Zandhuizerweg 7 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LA 7
Publicatiedatum
19-07-2016
Einddatum
13-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Zandhuizerweg 7 in De Lutte Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • bouwen van een loods voor agrarisch gebruik op het perceel Zandhuizerweg 7, 7587 LA De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.