Aanvraag omgevingsvergunning Langenkamp 8 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
19-07-2016
Einddatum
13-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Langenkamp 8 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • actualiseren van een vergunning situatie op het perceel Langenkamp 8, 7581 JE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.