Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 68 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BV 68
Publicatiedatum
19-07-2016
Einddatum
13-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 68 in Overdinkel Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:  

Beschrijving

  • brandveilig gebruiken van het gebouw op het perceel Hoofdstraat 68, 7586 BV Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.