Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Industriestraat 8a, 7582 CR Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CR 8 a
Publicatiedatum
19-01-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Industriestraat 8a, 7582 CR Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

-        oprichten  van een inrichting op het perceel Industriestraat 8a, 7582 CR Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.