Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Ericahof 1, 7581 VZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581VZ 1
Publicatiedatum
19-01-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Ericahof 1, 7581 VZ Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • brandveilig gebruiken  van een gebouw gelegen op het perceel Ericahof 1, 7581 VZ Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.