Aanvraag om omgevingsvergunning op de hoek Pr. Hendrikstraat en de Hoofdstraat te Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
19-01-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op de hoek Pr. Hendrikstraat en de Hoofdstraat te Overdinkel  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • kappen van bomen op de hoek van de Pr. Hendrikstraat en de Hoofdstraat te Overdinkel

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.