Verleende vergunning Apv voor een Oldtimer Show, 19 juni 2016 achter Steenfabriek de Werklust

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PN 3
Publicatiedatum
19-04-2016
Einddatum
14-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor een Oldtimer Show, 19 juni 2016 achter Steenfabriek de Werklust Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Stichting Oldtimershow Losser, de heer M. Damhuis, Scholtinkstraat 181, 7581 GM Losser voor het houden van een Oldtimer Show op het terrein achter Steenfabriek de Werklust, Smuddeweg 3 in Losser op zondag 19 juni 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur. ¹

Datum bekendmaking 8 april 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.