Verleende vergunning Apv voor een Familie fiestdag, 15 mei 2016, vertrek vanaf Erve Kraesgenberg

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 25
Publicatiedatum
19-04-2016
Einddatum
14-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor een Familie fiestdag, 15 mei 2016, vertrek vanaf Erve Kraesgenberg Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • de Böggelrieders en Daansers, de heer S.H.M. Notkamp, Gildehauserweg 11, 7581 PE in Losser voor het houden van de Familie fietsdag op zondag 15 mei 2016 van 11.30 uur tot 21.00 uur waarbij een route wordt gefietst (startpunt Raadhuisplein Losser) met muzikale afsluiting bij het eindpunt Erve Kraesgenberg in Losser. ¹

Datum bekendmaking 12 april 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.