Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat, sectie N, nummers 1448, 1877, 1876 en 1241

Type bekendmaking
rectificatie
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 1448
Publicatiedatum
19-04-2016
Einddatum
14-06-2016
Rectificatie: Aanvraag om een omgevingsvergunning die is ingediend voor het:

Beschrijving

Abusievelijk gepubliceerd

  • vernieuwen 35 van garages aan de Hogeweg 35, 7582 CA Losser;

Correctie

  • vernieuwen van garages aan de Molenstraat ongenummerd, kadastraal bekend als LSR00 Sectie N, nummers 1448, 1877, 1876 en 1241.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.