Verleende vergunning Apv voor het ophangen van spandoeken t.b.v. de collecteweek 21 t/m 26 november 2016

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
17-05-2016
Einddatum
12-07-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het ophangen van spandoeken t.b.v. de collecteweek 21 t/m 26 november 2016 Op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Nationaal MS Fonds, Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis voor het plaatsen van spandoeken in Losser, De Lutte en Overdinkel ten behoeve van de aankondiging van de collecteweek van het Nationaal MSfonds in de periode van 21 tot en met 26 november 2016.

Datum bekendmaking 10 mei 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ยน moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.