Verleende ontheffing Drank- en Horecawet Schuttersfeest in Glane 1 t/m 3 juli 2016

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 19
Publicatiedatum
17-05-2016
Einddatum
12-07-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet Schuttersfeest in Glane 1 t/m 3 juli 2016 Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • Aan de heer B.J. ten Vergert, Penninkskottenweg 7, 7532 RJ Enschede voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Schuttersfeest in Glane op de volgende dagen en tijden:
    • Vrijdag 1 juli 2016 van 20.30 uur tot 1.00 uur;
    • Zaterdag 2 juli 2016 van 11.00 uur tot 1.00 uur;
    • Zondag 3 juli 2016 van 13.00 uur tot 1.00 uur.

Datum bekendmaking 10 mei 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.