Aanvraag omgevingsvergunning kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 3242 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3242
Publicatiedatum
17-05-2016
Einddatum
12-07-2016
Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het: 

Beschrijving

  • bouwen van een woning op het perceel met de kadastrale aanduiding sectie G, nummer 3242 (gedeeltelijk) gelegen op het Luttermolenveld in De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.