Verleende stookontheffing Lossersestraat 78 in De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PZ 78
Publicatiedatum
16-11-2016
Einddatum
11-01-2017
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Lossersestraat 78 in De Lutte Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2017, 2018 en 2019 voor de volgende percelen gelegen aan de: 

Beschrijving

  • Lossersestraat 78, 7587 PZ De Lutte.

Datum bekendmaking 11 november 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.