Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Hofkamp 81 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7582GM 81
Publicatiedatum
16-11-2016
Einddatum
11-01-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Hofkamp 81 in Beuningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

  • Aanvraag voor een omgevingsvergunning  voor het wijzigen van een bestemmingsplan en het bouwen van een tuinoverkapping/schuur op het perceel Hofkamp 81, 7582 GM Losser.

De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 19 december 2016.

Procedure