Aanvraag omgevingsvergunning Dorpstraat 1 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587SG 7
Publicatiedatum
16-11-2016
Einddatum
11-01-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Dorpstraat 1 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Uitbreiden van een woning op het perceel Pelmolen 7, 7587 SG De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.