Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor mevrouw A.J. Maartens-Nijhuis, Zandhuizerweg 19, 7587 LA De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LA 19
Publicatiedatum
16-02-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor mevrouw A.J. Maartens-Nijhuis, Zandhuizerweg 19, 7587 LA De Lutte  Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • mevrouw A.J. Maartens-Nijhuis, Zandhuizerweg 19, 7587 LA De Lutte tot het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecabedrijf Dennenlust V.O.F., Zandhuizerweg 19, 7587 LA De Lutte gedurende het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Datum bekendmaking 1 februari 2016

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.