Verleende vergunning Drank- en Horecawet, Montana, De Brink 11-13 in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JC 11
Publicatiedatum
16-08-2016
Einddatum
11-10-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Drank- en Horecawet, Montana, De Brink 11-13 in Losser Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • de heren I. Bilgiç en Z. Bilgiç voor het uitoefenen van het horecabedrijf Montana, gevestigd aan De Brink 11-13, 7581 JC Losser.

Datum bekendmaking 10 augustus 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.