Aanvraag omgevingsvergunning Prins Hendrikstraat 1 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
16-08-2016
Einddatum
11-10-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Prins Hendrikstraat 1 in Overdinkel Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • plaatsen van een gevelbord op het perceel Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.