Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 52 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BT 52
Publicatiedatum
16-08-2016
Einddatum
11-10-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 52 in Overdinkel Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van en een conifeer op het perceel Hoofdstraat 52, 7586 BT Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.