Verleende stookontheffingen

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • Losser
Publicatiedatum
16-03-2016
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffingen  Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.

Beschrijving

 1. Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 voor de volgende percelen gelegen aan de:
 • Gronausestraat nabij nummer 327, 7585PB Glane, sectie Q, nummer 660
 • Invalsweg 26, 7586 RC Overdinkel, sectie Q, nummer 1119
 • Nijenhaerweg 16, 7588 RB Beuningen, sectie A, nummer 3270 en 3233 en sectie D, nummer 4977
 • Ruhenbergerweg 29, 7586 RE Overdinkel, sectie Q, nummer 1361
 • Austweg 5, 7587 LB de Lutte, sectie D, nummer 4967
 • Rhododendronlaan 8a, 7587 NL de Lutte, sectie G, nummer 2690.

De ontheffing geldt ook voor een paasvuur.

 • Beuningerstraat 8, 7587 LD de Lutte, sectie D, nummer 3888

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april. 

 1. Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in  2016, 2017 en 2018 voor de volgende percelen gelegen aan de:
  • Welpeloweg, 7586 BJ Overdinkel, sectie Q, nummer 1286
  • Glanestraat, Glane. Sectie Q, nummer 937
  • Nijenhaerweg 16, 7588 RB Beuningen, sectie A, nummer 3270
  • Pastoor Rudingpad, 7587 AP de Lutte, sectie G, nummer 2224
  • Glanestraat 6-8, 7586 RX Overdinkel, sectie Q, nummer 960
  • Bentheimerstraat 87, 7587 NG de Lutte, sectie D, nummer 4637

Datum bekendmaking 1, 3 en 7 maart 2016

Procedure

 Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.