Tijdelijke verkeersmaatregel te de Lutte op 2e Pinksterdag

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
16-03-2016
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel te de Lutte op 2e Pinksterdag  Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende weg(en) is/zijn afgesloten:

Beschrijving

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende weg(en) is/zijn afgesloten:

  • In verband met de door volleybalvereniging Lutheria te houden rommelmarkt, op 2e Pinksterdag, 16 mei 2016 van 07.00 uur tot 16:00 uur: Kiss & Ride-strook ter hoogte van de Plechelmusschool te De Lutte

Procedure

 Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.