Verleende vergunning Apv voor het houden van het Schuttersfeest in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BJ 10 A
Publicatiedatum
14-06-2016
Einddatum
09-08-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van het Schuttersfeest in Overdinkel Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Schuttersvereniging Overdinkel voor het houden van het Schuttersfeest op het terrein aan de Welpeloweg 10A in Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
    • vrijdag 24 juni 2016 van 12.00 uur tot 01.00 uur;
    • zaterdag 25 juni 2016 van 12.00 uur tot 01.00 uur;
    • zondag 26 juni 2016 van 12.00 uur tot 01.00 uur.

Datum bekendmaking 6 juni 2016 ¹.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.