Besluit omgevingsrecht Prins Hendrikstraat 1-3 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7586BG 1
  • 7586BG 3
Publicatiedatum
14-06-2016
Einddatum
09-08-2016
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Prins Hendrikstraat 1-3 in Overdinkel Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een berging op het perceel Prins Hendrikstraat 1-3, 7586 BG Overdinkel.

Datum bekendmaking 7 juni 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.