Aanvraag omgevingsvergunning Langenkamp 66 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581JG 66
Publicatiedatum
14-06-2016
Einddatum
09-08-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Langenkamp 66 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • verharden van terrein en het uitvoeren van grondwerk op het perceel Langenkamp 66, 7581 JG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.