Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een carnavalsoptocht in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
14-12-2016
Einddatum
25-01-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een carnavalsoptocht in De Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Carnavalsvereniging “de Bosdûvelkes”, Lossersestraat 21, 7587 PV De Lutte voor het houden van een carnavalsoptocht op maandag 27 februari 2017 van 14.00 uur tot 15.00 uur waarbij een route wordt gelopen door het centrum van De Lutte.

Datum bekendmaking: 1 december 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.