Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Montana, De Brink 11-13 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JC 11
Publicatiedatum
14-12-2016
Einddatum
25-01-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten aan Montana, De Brink 11-13 in Losser

Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Montana, De Brink 11-13, 7581 JC Losser, voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in dat horecabedrijf gedurende het tijdvak van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Datum bekendmaking: 5 december 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.