Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de carnavalsoptocht op maandag 27 februari 2017 in De Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • losser
Publicatiedatum
14-12-2016
Einddatum
25-01-2017
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de carnavalsoptocht op maandag 27 februari 2017 in De Lutte

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met:

Beschrijving

 • de carnavalsoptocht op maandag 27 februari 2017 in De Lutte, waardoor de volgende weg is afgesloten voor alle verkeer:
  • Plechelmusstraat (opstelplaats);
  • Boerrigterstraat (opstelplaats);
  • Pastoor Geerdinkstraat (opstelplaats);
  • Nieuwstraat (opstelplaats);
  • Plechelmusstraat;
  • Beatrixstraat;
  • Dorpstraat;
  • Lossersestraat;
  • Leeuwerikstraat;
  • Spechtstraat;
  • Dorpstraat (ontbinding optocht).

op de volgende dag en tijden:

 • maandag 27 februari 2017, vanaf 12:30 uur tot 15:30 uur.

Datum bekendmaking: 1 december 2016.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.