Sloopmelding perceel Postweg 17, 7587 PB te De Lutte

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PB 17
Publicatiedatum
12-09-2016
Kaart behorende bij: Sloopmelding perceel Postweg 17, 7587 PB te De Lutte Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een ligboxenstal op het perceel Postweg 17, 7587 PB De Lutte

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.