Sloopmelding perceel Broekhoekweg 16, 7583 PT Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7583PT 16
Publicatiedatum
12-09-2016
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • verwijderen van asbest op het perceel Broekhoekweg 16, 7583 PT Losser

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.