Aanvraag omgevingsvergunning perceel Langenkamp 8, 7581 JE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581JE 8
Publicatiedatum
12-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel Langenkamp 8, 7581 JE Losser AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • wijzigen van een reeds verleende vergunning op het perceel Langenkamp 8, 7581 JE Losser

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.