Aanvraag omgevingsvergunning perceel Austweg 9, 7587LB De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LB 9
Publicatiedatum
12-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel Austweg 9, 7587LB De Lutte AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • verbouwen van een woning op het perceel Austweg 9, 7587 LB De Lutte

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.