Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Landgoed Twente Fair in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
12-10-2016
Einddatum
07-12-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Landgoed Twente Fair in De Lutte Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • Bosch Wensink Cateringservice, Edisonweg 8, 7591 HK Denekamp voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Landgoed Twente Fair in De Lutte op de onderstaande dagen en tijden:
    • zaterdag 29 oktober 2016 van 9.00 uur tot 19.00 uur;
    • zondag 30 oktober 2016 van 13.00 uur tot 19.00 uur.

Datum bekendmaking 5 oktober 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.