Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenlaan 39 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582EL 39
Publicatiedatum
12-10-2016
Einddatum
07-12-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenlaan 39 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • kappen van 1 eikenboom op het perceel van Beethovenlaan 39, 7582 EL Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.