Verleende vergunning Drank- en Horecawet, café Geerdink, Pastoor van Laakstraat 43 in Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586CB 43
Publicatiedatum
12-07-2016
Einddatum
06-09-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Drank- en Horecawet, café Geerdink, Pastoor van Laakstraat 43 in Overdinkel Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • mevrouw N.C. Geerdink voor het uitoefenen van het horecabedrijf café Geerdink, gevestigd aan de Pastoor van Laakstraat 43, 7586 CB Overdinkel.

Datum bekendmaking,  29 juni 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.