Verleende vergunning Apv voor het plaatsen van spandoeken in Losser, De Lutte en Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
12-07-2016
Einddatum
06-09-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het plaatsen van spandoeken in Losser, De Lutte en Overdinkel Op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Stichting Orchestra Twente, Elferinksweg 163, 7545 KD Enschede voor het plaatsen van spandoeken in Losser, De Lutte en Overdinkel vanaf 27 juni 2016 ten behoeve van de aankondiging van het concert Patch Adams geheel ten gunste voor onderzoek naar de ziekte van Huntington.

Datum bekendmaking 29 juni 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.