Verleende vergunning Apv voor het houden van het Schuttersfeest in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 1
Publicatiedatum
12-07-2016
Einddatum
06-09-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van het Schuttersfeest in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Schuttersvereniging St. Märten Losser, Lijsterbesstraat 51, 7581 XV Losser voor het houden van het schuttersfeest op het terrein bij het zwembad Brilmansdennen in Losser op:
    • vrijdag 29 juli 2016 van 18.00 uur tot 01.00 uur;
    • zaterdag 30 juli 2016 van 12.00 uur tot 01.00 uur;
    • zondag 31 juli 2016 van 13.00 uur tot 01.00 uur. ¹

Datum bekendmaking 6 juli 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.