Verleende vergunning Apv voor het houden van 'Muziek onder de bomen' in De Lutte op 4 september 2016

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
12-07-2016
Einddatum
06-09-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van 'Muziek onder de bomen' in De Lutte op 4 september 2016 Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • De Lutter Muzikanten, Mozartstraat 87, 7582 EV Losser voor het houden van het evenement ‘Muziek onder de bomen’ in het centrum van De Lutte op:
    • zondag 4 september 2016 van 13:00 uur tot 16.00 uur. ¹

Datum bekendmaking 29 juni 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.