Verleende vergunning Apv voor het gebruiken van een dichte tent voor meer dan 50 personen in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RE 33
Publicatiedatum
12-07-2016
Einddatum
06-09-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het gebruiken van een dichte tent voor meer dan 50 personen in Overdinkel Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • De heer G.A. Mazeland, Ruhenbergerweg 27, 7586 RE Overdinkel voor het gebruiken van een dichte tent waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten ten behoeve een bruiloft op 26 augustus 2016 op het terrein naast de Ruhenbergerweg 33 in Overdinkel.

Datum bekendmaking 5 juli 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.