Verleende stookontheffing Zandhuizerweg 19 in De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LA 19
Publicatiedatum
12-07-2016
Einddatum
06-09-2016
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Zandhuizerweg 19 in De Lutte Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 voor de volgende percelen gelegen aan de: 

Beschrijving

  • Zandhuizerweg 19, 7587 LA De Lutte.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.

Datum bekendmaking 7 juli 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.