Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de St. Gerardus Majella bedevaart in Overdinkel

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
12-07-2016
Einddatum
06-09-2016
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de St. Gerardus Majella bedevaart in Overdinkel Tijdelijke verkeersmaatregelen waardoor de volgende wegen zijn afgesloten: 

Beschrijving

  • In verband met de op zondag 16 oktober 2016 te houden St. Gerardus Majella bedevaart, in en rondom de R.K. kerk te Overdinkel:
    • de Hoofdstraat, gelegen tussen de Kerkhofweg en de Willem Gamestraat;
  • op de volgende dag en tijden:
    • zondag 16 oktober 2016, vanaf 08:00 uur tot 15:00 uur.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.