Aanvraag omgevingsvergunning Brinkstraat 45 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581GB 45
Publicatiedatum
12-07-2016
Einddatum
06-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Brinkstraat 45 in Losser Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • plaatsen van een perceelafscheiding op het perceel Brinkstraat 45, 7581 GB Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.