Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, wijzigingsplan Belvedereweg 3

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LV 3
Publicatiedatum
13-01-2016
Kaart behorende bij: Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, wijzigingsplan Belvedereweg 3 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat met ingang van 13 januari 2016 tot en met 23 februari 2016 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, wijzigingsplan Belvedereweg 3.

Beschrijving

Het wijzigingsplan voorziet in de planologische verandering van de agrarische bedrijfsbestemming op het perceel aan de Belvedereweg 3 naar een woonbestemming voor 2 woningen met bijgebouwen en bijbehorende erven.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerp wijzigingsplan kan tot en met 23 februari 2016  tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

 

Procedure

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp wijzigingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Losser, 12 januari 2016

Bijlagen