Verleende ontheffing Drank- en Horecawet Martinusplein 5 mei 2016

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AN 25
Publicatiedatum
12-04-2016
Einddatum
07-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet Martinusplein 5 mei 2016 Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan de heer W.J.M. Kok voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Brocaat markt en oldtimershow op het Martinusplein in Losser op 5 mei 2016 van 10.00 uur tot 24.00 uur.

Datum bekendmaking 31 maart 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.