Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Sperwerstraat 1, 7581 EP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581EP 1
Publicatiedatum
12-04-2016
Einddatum
07-06-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Sperwerstraat 1, 7581 EP Losser  

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een gebouw op de locatie, Sperwerstraat 1, 7581 EP Losser. De aanvraag heeft zaaknummer “16Z00040”;

Het  ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 13 april 2016 tot en met dinsdag 24 mei 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure