Aanvraag omgevingsvergunning, Hogeweg 35, 7582 CA Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CA 35
Publicatiedatum
12-04-2016
Einddatum
07-06-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning, Hogeweg 35, 7582 CA Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • vernieuwen van 35 garages aan de Hogeweg 35, 7582 CA Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.