Besluit omgevingsrecht Honingloweg 14 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PK 14
Publicatiedatum
10-05-2016
Einddatum
05-07-2016
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Honingloweg 14 in Losser Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten om: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een berging op het perceel Honingloweg 14, 7581 PK Losser. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer “16Z00451”.

Datum bekendmaking besluit: 3 mei 2016.

Procedure

Bezwaar Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.