Aanvraag omgevingsvergunning, kadastraal bekend als LSR00, sectie D, nummer 4944 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser D 4944
Publicatiedatum
10-05-2016
Einddatum
05-07-2016
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Bouwen van een woonboerderij op het perceel kadastraal bekend als LSR00, Sectie D nummer 4944 (toekomstig adres Belvedereweg 3 te De Lutte).

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.