Aanvraag omgevingsvergunning Rondweg 28 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581KB 10
Publicatiedatum
10-05-2016
Einddatum
05-07-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Rondweg 28 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Brandveilig gebruiken van een gebouw op het perceel Rondweg 28, 7581 KB Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.