Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 153 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AC 153
Publicatiedatum
10-05-2016
Einddatum
05-07-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 153 in Overdinkel Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • vervangen van een bijgebouw op het perceel Kerkhofweg 153, 7586 AC Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.