Aanvraag omgevingsvergunning Enschedesestraat 35 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AE 35
Publicatiedatum
10-05-2016
Einddatum
05-07-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Enschedesestraat 35 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • plaatsen van een overkapping t.b.v. zonnepanelen op het perceel Enschedesestraat 35, 7582 AE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.